Sökresultat på "", 782 träffar
 1. Nu stärks brukarnas inflytande i nio myndigheter

  Nu stärks brukarnas inflytande i nio myndigheter Stärkt patient- och brukarinflytande är en av de prioriterade frågorna för Rådet för styrning med kunskap. Därför

 2. Det saknas enhetlig information om vilka standarder som ska användas

  Det behövs enhetlig information om vilka standarder som ska användas Ett av eHälsomyndighetens regeringsuppdrag är att i samverkan med Vinnova utarbeta en plan för hur standarder

 3. Ny webbplats för arbetet med Vision e-hälsa 2025

  Ny webbplats för arbetet med Vision e-hälsa 2025 I dag, den 19 oktober 2017,  lanserar samordningskansliet för Vision e-hälsa 2025 en ny logotyp och webbplats för arbetet

 4. Susann Bard ny avdelningschef på eHälsomyndigheten

  Susann Bard ny avdelningschef på eHälsomyndigheten Den 1 december tillträder Susann Bard som chef för avdelningen verksamhetsstöd på eHälsomyndigheten. Susann Bard

 5. Ny åtkomstlösning ökar säkerheten för våra tjänster

  Ny åtkomstlösning ökar säkerheten för våra tjänster Många av våra tjänster som används av externa parter hanterar känsliga personuppgifter.

 6. ​Så blir e-hälsovisionen verkstad – eHälsomyndigheten på Vitalis

  ​Så blir e-hälsovisionen verkstad – eHälsomyndigheten på Vitalis eHälsomyndigheten, som leder och samordnar regeringens initiativ inom e-hälsa, medverkar på Vitalis

 7. Nationella e-hälsodagen äger rum 9 november 2016

  Nationella e-hälsodagen äger rum 9 november 2016 Nationella e-hälsodagen arrangeras onsdagen den 9 november i Aula Medica på Karolinska Institutet i Solna. Nationella e-hälsodagen

 8. ​Holländsk delegation besöker eHälsomyndigheten

  ​Holländsk delegation besöker eHälsomyndigheten Den 17 mars tar eHälsomyndigheten emot en delegation bestående av ett trettiotal företrädare för hälso-

 9. eHälsomyndighetens remissvar på Effektiv vård – Göran Stiernsteds utredning

  eHälsomyndighetens remissvar på Effektiv vård – Göran Stiernsteds utredning Syftet är att skapa bättre resultat för den enskilda patienten men också effektivare

 10. Årsredovisning 2015

  Årsredovisning 2015 Vi förmedlade totalt 20 356 mnkr i förmånsbelopp mellan landsting och apoteksaktörer och genomförde 78 prövningar av system för apoteksmarknadens