Sökresultat på "", 1154 träffar
 1. Bättre samverkan med patient- och brukarorganisationer

  Bättre samverkan med patient- och brukarorganisationer Syftet med utbildningen var att få kunskap om myndigheter och brukarorganisationer, skapa gemensam förståelse för deras

 2. Fler operatörer ska bidra till ökad informationssäkerhet inom vård och omsorg

  Fler operatörer ska bidra till ökad informationssäkerhet inom vård och omsorg Vid Sambis styrgruppsmöte den 21 november upplöstes styrgruppen där representanter

 3. Generaldirektörer: Mycket återstår för att motsvara medborgarnas förväntan

  Generaldirektörer: Mycket återstår för att motsvara medborgarnas förväntan Janna Valik Generaldirektör, E-hälsomyndigheten Olivia Wigzell Generaldirektör,

 4. Enklare att få rätt stöd och rådgivning på apotek

  Enklare att få rätt stöd och rådgivning på apotek När personal på apotek lämnar ut läkemedel gör de en helhetsbedömning av kundens läkemedelsbehandling

 5. Connectathon

  Connectathon för Nationella läkemedelslistan 6 februari 2020 Dagen riktar sig framförallt till de systemutvecklare som är intresserade av att lära sig mer om NLL och FHIR-standarden

 6. Uppgifter om förpackningsstorlek för licensläkemedel

  Uppgifter om förpackningsstorlek för licensläkemedel bör hämtas från apotekens system E-häsomyndigheten har i rapporten, Uppdrag om tillgång till förpackningsstorlek

 7. Ändring i regelverk ger fler möjligheter till utbyte av läkemedel

  Ändring i regelverk ger fler möjligheter till utbyte av läkemedel Förändringen innebär bland annat att apotek ska erbjuda dig utbyte även av ett förskrivet

 8. 1 maj 2021 nytt datum

  Lagen om nationell läkemedelslista skjuts fram till den 1 maj 2021 Anledningen är att det rådande läget med covid-19 gör det svårt för regionerna att hinna utveckla

 9. Markant ökning av EES-analyser – bidrar till ökad patientsäkerhet

  Markant ökning av EES-analyser – bidrar till ökad patientsäkerhet Mellan 2018 och 2019 ökade antalet analyser med nära 100 procent, från strax över fem miljoner

 10. Digitala vårdtjänster allt viktigare verktyg för offentliga vårdgivare

  Digitala vårdtjänster allt viktigare verktyg för offentliga vårdgivare Rapporten är en uppföljning av arbetet med Vision e-hälsa 2025 och ger exempel på stöd