Sökresultat på "", 1849 träffar
 1. Anders Sylvan

  "Varje region måste ta sitt ansvar för att införa Nationella läkemedelslistan" Tidsplanen för Nationella läkemedelslistan är tajt. Det finns en viss oro

 2. Bättre samverkan med patient- och brukarorganisationer

  Bättre samverkan med patient- och brukarorganisationer Syftet med utbildningen var att få kunskap om myndigheter och brukarorganisationer, skapa gemensam förståelse för deras

 3. Fler operatörer ska bidra till ökad informationssäkerhet inom vård och omsorg

  Fler operatörer ska bidra till ökad informationssäkerhet inom vård och omsorg Vid Sambis styrgruppsmöte den 21 november upplöstes styrgruppen där representanter

 4. Generaldirektörer: Mycket återstår för att motsvara medborgarnas förväntan

  Generaldirektörer: Mycket återstår för att motsvara medborgarnas förväntan Janna Valik Generaldirektör, E-hälsomyndigheten Olivia Wigzell Generaldirektör,

 5. Enklare att få rätt stöd och rådgivning på apotek

  Enklare att få rätt stöd och rådgivning på apotek När personal på apotek lämnar ut läkemedel gör de en helhetsbedömning av kundens läkemedelsbehandling

 6. Connectathon

  Connectathon för Nationella läkemedelslistan 6 februari 2020 Dagen riktar sig framförallt till de systemutvecklare som är intresserade av att lära sig mer om NLL och FHIR-standarden

 7. Höstens möten för de aktörer som ska ansluta till NLL

  Höstens möten för de aktörer som ska ansluta till Nationella läkemedelslistan Samverkan har tidigare bland annat bedrivits inom ramen för arbetet med ordinationsinformatik

 8. Lagändringar föreslås för utbyte av patientöversikter över landsgränser

  Lagändringar föreslås för utbyte av patientöversikter över landsgränser Sverige har goda förutsättningar att utbyta patientöversikter över landsgränser

 9. Uppgifter om förpackningsstorlek för licensläkemedel

  Uppgifter om förpackningsstorlek för licensläkemedel bör hämtas från apotekens system E-hälsomyndigheten har i rapporten, Uppdrag om tillgång till förpackningsstorlek

 10. Ändring i regelverk ger fler möjligheter till utbyte av läkemedel

  Ändring i regelverk ger fler möjligheter till utbyte av läkemedel Förändringen innebär bland annat att apotek ska erbjuda dig utbyte även av ett förskrivet