Sökresultat på "", 782 träffar
 1. Almedalen 2016

  eHälsomyndigheten i Almedalen - här kan du se filmerna

 2. Digitalförvaltning.nu

  Digitalförvaltning.nu Yttrande över promemorian och betänkandet digitalförvaltning.nu [SOU 2017:23]. Finansdepartementet 2017/01569 Rebecca Törnqvist

 3. Vårdaktör med köpt tjänst för webbaserat förskrivningsstöd

  Vårdaktör med köpt tjänst för webbaserat förskrivningsstöd Fråga Jag arbetar på det privata vårdföretaget Vården A. I vår verksamhet

 4. Apoteksaktör som använder tjänst för receptexpedition

  Apoteksaktör som använder tjänst för receptexpedition Fråga Jag arbetar som på Apoteket XYZ. I vår verksamhet använder vi oss av en tjänst för receptexpedition

 5. Landsting med inköpt journalsystem

  Landsting med inköpt journalsystem Fråga Jag arbetar som IT-säkerhetsansvarig på Landstinget XYZ. I vår verksamhet använder vi oss av journalsystemet Vårdsystemet

 6. Leverantör av journalsystem

  Leverantör av journalsystem Fråga Jag arbetar som produktansvarig hos systemleverantören Vårdsystem AB. Vårt journalsystem Vårdsystemet används hos ett antal landsting.

 7. Leverantör av tjänst för receptexpedition

  Leverantör av tjänst för receptexpedition Fråga Jag arbetar som produktansvarig hos systemleverantören Expeditionssystem AB. Vår tjänst för receptexpedition

 8. Leverantör av receptexpeditionssystem

  Leverantör av receptexpeditionssystem Fråga Jag arbetar som produktansvarig hos systemleverantören Apotekssystem AB. Vårt receptexpeditionssystem E-receptet används hos ett

 9. Leverantör av webbaserat förskrivningsstöd

  Leverantör av webbaserat förskrivningsstöd Fråga Jag arbetar som produktansvarig hos systemleverantören Vårdsystem XY. Vårt webbaserade förskrivningsstöd

 10. Läkemedelslistan remissvar

  Remissvar på DS2016:44 Läkemedelslista eHälsomyndigheten 2017/00163 Åsa Welin