Tillgänglighetsredogörelse för Förskrivningskollen

E-hälsomyndigheten står bakom Förskrivningskollen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda tjänsten. På den här sidan beskriver vi hur Förskrivningskollen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är tjänsten?

Förskrivningskollen uppfyller delvis lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Tjänsten brister på vissa punkter.

Innehåll som inte är tillgängligt enligt lagkraven

Rubriker

 • Det finns ett fåtal rubriker som inte är kodade som rubriker och kan därför försvåra för de skärmläsaranvändare som navigerar med hjälp av rubriker.
 • Rubrikstrukturen har på vissa ställen inte en strukturell och logisk följd  en del rubriknivåer hoppas över.

Tabeller

 • Det finns tabeller som saknar tabellrubrik, kolumn- och radrubriker vilket gör det svårt för användare med uppläsande hjälpmedel att tolka syftet med och innehållet i tabellen på ett säkert sätt.
 • En del tabeller saknar anvisning för läsordning vilket gör det svårt för användare med uppläsande hjälpmedel att tolka informationen.

HTML och Wai-aria

 • För en skärmläsaranvändare kan vissa rubriker och tabeller upplevas som otydliga och vissa delar av gränssnittet kan betraktas som onödigt omständligt att navigera igenom. 
 • Viss information som går att uppfatta rent visuellt går inte att uppfatta på samma sätt för en för en skärmläsaranvändare. Exempelvis gäller det när användaren kan söka på något och då ny information hämtas in, ett annat exempel är när användaren kan klicka på något som gör att ett nytt område visas men då skärmläsaranvändaren inte får reda på det.

Gränssnittet

 • Gränssnittet är inte flexibelt, och tjänsten fungerar därför dåligt på små skärmar. Det fungerar också dåligt på en stor skärm vid zoom. Det gäller alla användare.
 • Det kan även finnas saker i texten som kan upplevas onödigt svårläst om en användare väljer att justera avstånd i texten.

Tangentbordsnavigering

 • Genvägar saknas. Fokusmarkeringen vid tangentbordsnavigering är inte konsekvent och kan vara svår att uppfatta eftersom kontrasterna inte är tillräckliga. 
 • Om en användare är i ett modaltfönster och sedan stänger ner det, är det inte säkert att tangentbordsfokus hamnar på samma element som öppnade modalen.
 • Det förekommer tabbstopp som gör att det inte går att navigera från ett element vid tangentbordsnavigering.

Knappar

 • Det finns knappar som kan upplevas som svåra att förstå för en hjälpmedelsanvändare. Exempelvis är en del knappar är inte strukturellt kodade som knappar.

Konstraster

 • Konstraster på fokusmarkeringar är svaga. Det gör det svårt att förstå var i gränssnittet användaren befinner sig.

Formulär

 • Eftersom det i vissa formulär saknas en gruppering av de olika formulärsfälten, kan det vara svårt för användare med uppläsande hjälpmedel att förstå hur formuläret fungerar.

Felmeddelanden i formulär

 • Det finns formulärsfält som har en beskrivning av hur formatet på inmatningen ska se ut. Beskrivningen försvinner när användaren börjar fylla i fältet vilket kan försvåra för de användare som har behovet utav att se beskrivningen.
 • Det framgår inte tydligt vad ett fel beror på och hur användaren kan åtgärda felet.
 • Generellt syns felmeddelanden tydligt visuellt, men samma tydlighet framgår inte för användare med uppläsande hjälpmedel.

Rapportera tillgänglighetsbrist

Vi strävar hela tiden efter att förbättra tillgängligheten på vår webbplats och i våra e-tjänster. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Kontakta oss om brister i tjänsten via formulär

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från ehalsomyndigheten.se eller våra e-tjänster som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde, kan du kontakta oss.

Kontakta E-hälsomyndigheten

Du kan kontakta oss på flera sätt, till exempel genom att ringa, mejla eller fylla i ett formulär.

Fler kontaktvägar

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning ska övervaka att digital service som tillhandahålls av en offentlig aktör uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Om du inte är nöjd med hur vi på E-hälsomyndigheten hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Myndigheten för digital förvaltning (öppnas i ny flik)