Hjälp oss att förbättra Läkemedelskollen

Vi söker nu deltagare till ett användningstest av en ny version av e-tjänsten Läkemedelskollen. Syftet med användningstestet är att få förslag på hur vi kan göra receptlistan enklare att förstå.

 
Läkemedelskollen är en e-tjänst där kan du få information om dina recept och fullmakter. Tjänsten når du via 1177.se (logga in på "Läkemedelstjänster") eller direkt via adressen lakemedelskollen.ehalsomyndigheten.se

Vi söker dig som uppfyller något eller några av följande alternativ:

  • Du har en eller flera pågående läkemedelsbehandlingar.
  • Du har hämtat ut läkemedel åt andra personer.
  • Du använder dosförpackade läkemedel eller hjälper någon annan som använder dosförpackade läkemedel.
  • Du har hämtat ut läkemedel på djurrecept.

Anmäl dig 

Om något av ovanstående villkor stämmer in på dig och du kan tänka dig att ställa upp på ett användningstest – mejla oss då ditt namn och telefonnummer, så kontaktar vi dig.

Så går användningstestet till

Vi kontaktar dig för att komma överens om en tid som passar dig. Användningstestet tar ungefär en timme och sker digitalt.

Vi har inte möjlighet att erbjuda någon ersättning, men vi hoppas att du vill ställa upp och hjälpa oss ändå. Dina åsikter kommer att vara till stor hjälp i arbetet med att förbättra Läkemedelskollen.

Så behandlar vi dina personuppgifter

E-hälsomyndigheten behandlar enbart de personuppgifter om dig som framgår i mejlet. Vi behöver dem för att kunna komma i kontakt med dig. Enbart den arbetsgrupp som arbetar med användningstestet får tillgång till mejlet och dina uppgifter.

Mejl som skickas till E-hälsomyndigheten blir en allmän handling. Men vi sparar inte dina uppgifter längre än nödvändigt. Efter det att användningstestet är genomfört tar vi bort mejlet och dina uppgifter.