Om våra sociala medier

E-hälsomyndigheten finns på LinkedIn och X (Twitter). I våra kanaler ska alla känna sig välkomna att kommentera. Därför tar vi aktivt ansvar för att diskussionerna i kommentarsfältet håller god ton, är konstruktiva och sakliga. Mellan klockan 8.00 och 17.00 på vardagar besvarar vi frågor. Vi kommenterar inte enskilda ärenden.

Hantering av kommentarer i sociala medier

För en öppen och givande dialog ber vi dig att använda en god ton och ett vårdat och respektfullt språk. 

  • Spam, reklam och marknadsföring för företag, organisationer, tjänster eller produkter är inte tillåtet och kommer att tas bort.
  • Känsliga personuppgifter eller kommentarer som inkräktar på den personliga integriteten tar vi bort med hänvisning till dataskyddsförordningen, GDPR.
  • Information som omfattas av sekretess tas bort.
  • Grovt kränkande språk, språk som är diskriminerande, eller innehåller personangrepp eller uppmanar till brott tas omedelbart bort.
  • Grova hot och uppmaningar till brott rapporteras till polisen.

 
E-hälsomyndigheten omfattas av offentlighetsprincipen. Våra inlägg och kommentarer från användare är allmänna handlingar, och kan komma att lämnas ut till den som begär det. Om en uppgift anses vara sekretessbelagd lämnas den inte ut.

Lämna inte ut personlig information

Det du skriver på E-hälsomyndighetens sociala medier kan bli allmän handling. Lämna därför aldrig ut personlig information som personnummer, ärendenummer eller annat som berör ett enskilt ärende.

Kontakta oss i stället på telefon för personlig service eller via post för kommunikation av känsliga uppgifter.

Så behandlar vi dina personuppgifter

E-hälsomyndigheten är personuppgiftsansvarig för de uppgifter vi samlar in. Som myndighet får E-hälsomyndigheten behandla personuppgifter när det är nödvändigt för att arbeta effektivt med uppdrag.