Förslag om nationell listningstjänst för vårdval

I mars 2022 fick E‑hälsomyndigheten ett regeringsuppdrag som handlar om att ta fram förslag till en nationell listningstjänst i statlig regi för att välja vårdcentral.

Parallellt fick Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram föreskrifter om listningstjänstens innehåll.

Alla ska kunna jämföra vårdcentraler

Tanken är att det ska bli enklare för patienter att välja en vårdcentral att lista sig på. Alla ska också ha samma möjlighet att jämföra vårdcentraler och liknande vårdenheter när de gör sitt val, oberoende av var i landet de bor.

Som patient ska det vara enkelt att göra ett aktivt och informerat val av vårdcentral både digitalt och på blankett. E‑hälsomyndighetens uppdrag går ut på att föreslå hur en sådan tjänst för alla regioner kan inrättas i statlig regi.

Tidplan för arbetet

Uppdraget redovisades i januari 2023.