Nyheter

 1. Inloggning med QR-kod ökar tryggheten i Läkemedelskollen

  E-hälsomyndigheten har infört inloggning med QR-kod i tjänsten Läkemedelskollen. Syftet är att öka säkerheten när en användare loggar in med sitt mobila Bank-id. QR-koden används i de fall då två olika enheter används vid inloggningen, exempelvis en dator och en mobiltelefon.

 2. Bedragare påstår att de är från E-hälsomyndigheten

  E-hälsomyndigheten har fått information om att någon eller några försöker lura privatpersoner genom att använda myndighetens namn. E-hälsomyndigheten ringer aldrig upp någon och ber om att lämna ut bankuppgifter eller e-legitimation, som exempelvis Bank-id.

 3. Rekordstor användning av Elektroniskt expertstöd på apotek

  Användningen av E-hälsomyndighetens beslutsstöd Elektroniskt expertstöd (EES) ökade under 2020 med 6 miljoner – den största ökningen hittills under ett år. Beslutsstödet bidrar till en mer säker och effektiv läkemedelsanvändning, eftersom farmaceuter med stöd av EES kan säkerställa att läkemedel passar ihop och att doseringen blir rätt.

 4. Digital transformation av hälso- och sjukvård högprioriterat i EU

  E‑hälsomyndigheten bidrar med förutsättningar för att hälsodata ska kunna delas enkelt, säkert och ändamålsenligt mellan EU-länder. En av EU-kommissionens prioriteringar för 2019-2025 är att skapa ett europeiskt dataområde för hälsodata.

 5. Tillsammans bygger vi upp Sveriges digitala infrastruktur för informationsutbyte och grunddata

  E-hälsomyndigheten har i samverkan med ett flertal andra myndigheter lagt grunden för en gemensam digital infrastruktur som ska möjliggöra ett effektivt och säkert utbyte av information inom och med det offentliga. Den 29 januari lämnades delredovisningar för två strategiska uppdrag till regeringen. Nu intensifieras det gemensamma arbetet mot en mer ändamålsenlig förvaltning.

 6. Statistik till myndigheter och apotek bidrar till att motverka läkemedelsbrist under pandemin

  Med hjälp av statistik från E-hälsomyndigheten får andra myndigheter och apotek en helhetsbild av läkemedelsförsäljningen och kan fatta beslut som minskar risken för läkemedelsbrist. E-hälsomyndighetens läkemedelsstatistik är en pusselbit i myndigheternas gemensamma arbete under pandemin.

 7. Se inspelningen från det uppskattade webbseminariet Strategin 2020-2022; regionala möjligheter och utmaningar

  Den 7 december 2020 arrangerades ett webbseminarium om möjligheter och utmaningar kopplade till den aktuella strategin för Vision e-hälsa 2025.