Terése Blad – farmaceut

Terése är en av farmaceuterna som arbetar på E-hälsomyndigheten. Hon tycker om blandningen av juridik, samhällsvetenskap och teknik i jobbet och hennes erfarenheter inom apoteksvärlden kommer väl till pass.

Jobba hos oss_Bild farmaceut
Terése Blad har arbetat som farmaceutisk utredare på E-hälsomyndigheten i fyra år.

Vad gör en farmaceutisk utredare på E‑hälsomyndigheten?

Jag arbetar med verksamhetsfrågor som rör apotek och expediering av läkemedel. Mina dagar består av många kontakter med kollegor och med apoteksaktörer till exempel apotekens it-support, kvalitetsansvariga på huvudkontoren eller apotekspersonal som ställer frågor eller behöver hjälp med något. Jag besvarar även frågor som kommer in från invånare.

Jag är en spindel i nätet och ger stöd på olika sätt. Det kan vara allt från att förklara för en av våra utvecklare hur något specifikt fungerar på ett apotek till att omformulera ett svar så att det blir begripligt för farmaceuten som det riktar sig till.  

Hur är det att vara farmaceut på E‑hälsomyndigheten?

Det är väldigt spännande och kul med kombinationen av juridik, samhällsvetenskap och teknik. Jobbet är varierande och jag får träffa olika människor på myndigheten. Här finns många olika kompetenser.

Vi jobbar med sådant som berör många människor men som få vet om. Det är inte alla som känner till att flera av de register som apoteken använder sig av finns hos E‑hälsomyndigheten, ett exempel är databasen för högkostnadsskydd.

Som farmaceuter är vi ibland med och besvarar remisser om det är ett område vi känner till. Vi medverkar också i regeringsuppdrag.

Vad har du jobbat med tidigare?

Jag har arbetat i apoteksbranschen i många år, på apotek och med e-handel och läkemedelsrådgivning i kundtjänst på ett apoteksföretag.

Som farmaceutisk utredare har jag nytta av att jag kan facktermerna, att jag känner till många av regelverken som gäller för apotek och att jag har erfarenhet av arbete i kundtjänst.

Det finns många olika arbetsuppgifter på E‑hälsomyndigheten där min kompetens som farmaceut behövs.” Terése Blad, farmaceutisk utredare

Hur var det att börja arbeta här?

Tidigare kollegor har sökt sig till myndigheten och gett en positiv bild av arbetsplatsen. Jag blev verkligen varmt mottagen av kollegorna.

Hur är E-hälsomyndigheten som arbetsplats?

Jag upplever att det finns stora möjligheter att utveckla sin kompetens. Det händer mycket hela tiden och det blir aldrig tråkigt. Det vi arbetar med är viktigt och berör nästan alla medborgare. Det är ett fritt arbete med mycket ansvar och vi arbetar mycket tillsammans.