Behandling av personuppgifter

Uppgifterna som du lämnar i din ansökan registreras för E-hälsomyndigheten räkning i rekryteringssystemet ReachMee i enlighet med EU:s Dataskyddsförordning. Vid aktuell referenstagning kommer även personuppgifter att behandlas i vårt digitala referenstagningssystem Refapp.

Behandlingen är nödvändig för att myndigheten ska fullgöra sina rättsliga förpliktelser. E-hälsomyndigheten är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

E-hälsomyndigheten använder uppgifterna för att hantera din ansökan och personuppgifterna raderas i systemet två år efter avslutad rekrytering.

Lämnade uppgifter kommer att vara tillgängliga för rekryterare, HR samt eventuellt fackligt ombud. Handlingar som inkommit till E-hälsomyndigheten kan dock komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen då det i normalfallet inte gäller sekretess för uppgifter i samband med rekrytering. Om du har beslut om skyddade personuppgifter, kontakta den HR-partner som finns namngiven i annonsen.