Högkostnadsskydd (lättläst)

Vi har högkostnadsskydd för läkemedel i Sverige enligt lag. Det betyder att du som privatperson får ett lägre pris på läkemedel över ett visst pris.

Det här gäller för högkostnadsskyddet

  • Du måste bo i Sverige.
  • Ditt läkemedel måste skrivas ut på recept i Sverige.
  • Ditt högkostnadsskydd gäller för tolv månader i taget.
  • Du behöver inte betala mer än 2 850 kronor själv under perioden på tolv månader.

Köpa läkemedel på recept

När du köper läkemedel på recept lägger apoteket in priset i en databas.

Databasen håller ordning på alla läkemedel som du köper under en period på tolv månader.

Under denna period minskar ditt pris för läkemedel stegvis.

När du själv betalat 2 850 kronor under perioden får du frikort.

Frikortet innebär att du inte behöver betala något för dina läkemedel under resten av perioden.  

Högkostnadsskydd vid besök i Sverige

Du som besöker Sverige har ibland rätt till högkostnadsskydd för läkemedel.
Det gäller dig som kommer från EES-området och Schweiz.

Du kan läsa mer på Läkemedelsverkets webbplats på sidan som handlar om recept inom EES.

Högkostnadsskydd vid arbete i Sverige

Du som kommer från ett annat land och arbetar i Sverige har rätt till vissa delar i högkostnadsskyddet för läkemedel.

Du kan läsa mer på Försäkringskassans webbplats på sidan som handlar om att arbeta i Sverige.

Högkostnadsskyddet på 2 850 kronor gäller från den 1 januari 2024.