Vilken utrustning behövs för att använda Förskrivningskollen?

Du behöver en dator och är du fritidsförskrivare behöver du även ha en smartphone för legitimering med Freja e-id plus.