Hur tar jag reda på vad jag har för GLN-kod?

Om du inte kommer ihåg din GLN-kod, kontakta E-hälsomyndighetens support på 0771-766 200 eller mejla registrator@ehalsomyndigheten.se.