Vilka varor ingår i högkostnadsskyddet?

Högkostnadsskyddet för läkemedel gäller för de allra flesta läkemedel på recept. På Fass.se kan du själv se om ditt läkemedel ingår i förmånen.

Har du andra frågor som gäller förmånsreglerna kan du kontakta Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) via registrator@tlv.se.