Vilka vård- och apoteksaktörer behöver använda E-hälsomyndighetens säkerhetslösning?

Alla aktörer som använder Nationella läkemedelslistans tjänstegränssnitt måste använda E-hälsomyndighetens säkerhetslösning. Aktörerna ska vara anslutna till Nationella läkemedelslistan via de nya gränssnitten och säkerhetslösningen senast den 1 december 2025. Samma krav gäller även för att använda de flesta av E-hälsomyndighetens övriga tjänster.

Mer om E-hälsomyndighetens säkerhetslösning finns att läsa här på E-hälsomyndighetens webbplats under Utveckla system mot E-hälsomyndighetens tjänster.