Vilka nyheter införs från och med den 28 november 2021?

Webbtjänsten Förskrivningskollen får utökade funktioner med möjlighet för dig som är legitimerad förskrivare med SITHS-kort att skapa, avsluta och makulera förskrivningar. Det betyder att det blir möjligt för dig som arbetar i vården att förskriva med hjälp av Förskrivningskollen. I Förskrivningskollen har du sedan tidigare kunnat spärra en förskrivning av sekretesskäl för patientens vårdnadshavare och ombud. Nu kan du även dölja behandlingsorsak på en förskrivning gentemot patienten.

För dig som är så kallad fritidsförskrivare gäller att du som legitimerad förskrivare från den 28 november 2021 kan använda Förskrivningskollen för att förskriva läkemedel utanför arbetet. När du loggar in i Förskrivningskollen ska du använda Freja eID Plus för att legitimera dig. (Från februari 2022 ska även fritidsförskrivare kunna se patientens läkemedelslista i Förskrivningskollen.)

Utskrifterna får nytt utseende och delvis nytt innehåll. Det gäller utskrifterna förteckning recept, aktuella recept, uthämtade läkemedel och förskrivningshistorik.

Följande information, som inte är obligatorisk i dag, försvinner från Nationella läkemedelslistan:

  • max veckodos
  • befattningskod
  • patientens adress
  • språkkod

Det innebär att även om dessa parametrar fortsättningsvis anges på förskrivningen kommer de inte att presenteras. Dessutom kan förskrivningens doseringstext vid långa doseringstexter i vissa fall presenteras på ett något förändrat sätt.