Vad behövs när jag förskriver handelsvaror?

När du förskriver handelsvaror ska du ange varunummer, eftersom handelsvaror saknar NPL-id.