Vilka fördelar innebär e-recept för djur?

Ökad säkerhet eftersom digitala recept inte riskerar att slarvas bort.

Enklare och snabbare processer för djurägare, förskrivare och apotekspersonal.

Minskad miljöpåverkan jämfört med pappersrecept.