Vilka effekter förväntas Nationella läkemedelslistan ge?

Förbättrad patientsäkerhet

Felaktig läkemedelsanvändning som dubbelmedicinering, interaktioner och läkemedelsbiverkningar kan upptäckas och åtgärdas vid ordination och expedition.

Effektiva arbetsprocesser

Snabbare läkemedelsgenomgångar i vården med högre kvalitet tack vare färre källor.

Ökad patientdelaktighet

Patienten kan se aktuell information om sina egna läkemedelsbehandlingar och kan påverka vem som får tillgång till informationen.

Försvårar missbruk och manipulation

Patienter kan inte längre röra sig mellan flera läkare för att få olämpliga läkemedel förskrivna.

Förbättrade uppföljningsmöjligheter

Förskrivare får bättre verktyg för att följa upp en patients behandling, till exempel genom att behandlingsorsak införs.