Vilka är behöriga att se mina uppgifter Nationella läkemedelslistan?

Inom hälso- och sjukvården samt på apoteken får personer i följande yrkesroller se information om dina recept och uttag i Nationella läkemedelslistan:

  • hälso- och sjukvårdspersonal med behörighet att förskriva läkemedel och andra varor som lämnas ut på apotek, exempelvis läkare, tandläkare, sjuksköterskor och barnmorskor
  • viss hälso- och sjukvårdspersonal utan förskrivningsrätt, exempelvis sjuksköterskor, farmaceuter i hälso- och sjukvården samt dietister
  • apotekspersonal som expedierar läkemedel, teknisk sprit, livsmedel och förbrukningsartiklar.