Vilka aktörer arbetar med e-hälsospecifikationer i Sverige i dag?

Myndigheter, intresseorganisationer, regioner, kommuner och systemleverantörer som utvecklar och tillhandahåller it-system till socialtjänsten, hälso- och sjukvården.