Vi (apotek) har ett system för licensansökningar som vi skulle vilja koppla ihop med KLAS tjänster, i stället för att använda det befintliga webbgränssnittet. Är det möjligt?

Nej, det är endast möjligt att använda webbapplikationen för apotek.

Om ni har önskemål kring KLAS funktionalitet, kontakta E-hälsomyndigheten via: servicedesk@ehalsomyndigheten.se