Vi har ett journalsystem som vi skulle vilja integrera med webbapplikationen för att göra en motivering. Hur går vi till väga?

Det är endast möjligt att använda webbapplikationen för förskrivarna. Har du önskemål om förbättringar av KLAS funktionalitet
kontakta oss via: servicedesk@ehalsomyndigheten.se