Vi har avtal med Inera för att använda Pascal och NPÖ. Behöver vi även avtal ett med E-hälsomyndigheten?

Avtalet som ni har med Inera reglerar nyttjandet av deras tjänster Pascal och NPÖ. Dessa tjänster ger användarna tillgång till E-hälsomyndighetens register och därför behöver ni också ett avtal med E-hälsomyndigheten.