Vi har avtal med Inera för att använda Pascal och NPÖ. Behöver vi även ett avtal med E-hälsomyndigheten?

Avtalet som ni har med Inera reglerar nyttjandet av deras tjänster Pascal och NPÖ. Med E-hälsomyndigheten behöver inget avtal tecknas.

Läs mer: Information kring avtal och allmänna villkor.