Vi (apotek) har mottagit en licensmotivering utanför KLAS, vad ska vi göra?

Kontakta den aktuella förskrivaren och be hen skicka in den via KLAS i stället. Licensansökningar som inkommer till Läkemedelsverket utanför KLAS kan komma att avvisas.