Vem kan lämna in en fullmaktsblankett för vård och omsorg?

Alla privatpersoner och alla som arbetar på en vård- och omsorgsenhet kan lämna in en påskriven fullmaktsblankett till valfritt apotek. Vanligast är att vårdenheten själv lämnar in blanketten.

Det finns tre fullmaktsblanketter som gäller vård och omsorg:

  • Fullmakt vård och omsorg
  • Fullmakt vård och omsorg vårdnadshavare till barn
  • Vårdenhet för hantering av fullmakter mot vård och omsorg

De första två innebär att vården får fullmakt för en privatperson. Då ska apoteket kontrollera och notera legitimation både för fullmaktsgivaren och den anställda som lämnar in blanketten.

Den tredje blanketten innebär att vårdenheten ger anställda rätt att använda en fullmakt som är utställd till vårdenheten. I detta fall kontrolleras och noteras legitimation för den anställda som lämnar in blanketten. Om en annan anställd än verksamhetsansvarig lämnar in blanketten ska bådas legitimation visas upp.