Vem får teckna en fullmakt åt en person som inte själv kan skriva under den?

Om en person inte själv kan skriva under en fullmakt, men förstår innebörden av den, kan personen ändå lämna fullmakt. Villkoret är att fullmakten måste bevittnas av två personer. Sedan kan antingen fullmaktsgivaren eller ombudet gå till ett apotek och få fullmakten registrerad.

Fullmaktsgivarens legitimation ska visas upp när blanketten lämnas in. Om det är fullmaktstagaren som lämnar in blanketten ska även hen visa upp legitimation.