Varför ser jag inget formulär i tjänsten för filuppladdning, när jag ska rapportera läkemedelsförsäljning?

Detta beror troligtvis på att du inte har Javascript aktiverat i din webbläsare. Aktivera Javascript i din webbläsares inställningar.
 
Hos activatejavascript.org finns en instruktion om hur du aktiverar Javascript för olika webbläsare.