Varför måste läkemedel förskrivas med NPL-identiteter?

NPL behövs för att uppnå en patientsäker e-förskrivning.

En förutsättning för säker e-förskrivning är att vård- och apotekssystem har identisk information kring förskrivningsbart sortiment och att unika och tidsbeständiga identiteter används vid kommunikationen mellan systemen. Varje produkt och läkemedelsförpackning har därför försetts med en unik sifferkod, ett så kallat NPL-id.

Nordiska varunummer (NVN) är inte unika och tidsbeständiga för läkemedel.