Varför kan jag som vårdnadshavare inte avsluta mitt barns fullmakter för apoteksärenden i Läkemedelskollen?

Det är tyvärr inte tekniskt möjligt idag. Du behöver vända dig till ett apotek för att avsluta en fullmakt som gäller ditt barn.