Kan jag se vem/vilka jag har gett fullmakt till?

Du kan se alla gällande fullmakter i Läkemedelskollen. Avslutade fullmakter syns inte i Läkemedelskollen. Att en fullmakt har avslutats kan bero på att fullmaktens giltighetstid har passerats, eller att ditt ombud har avslutat fullmakten. En fullmakt avslutas automatiskt om ombudet får skyddade personuppgifter.