Varför ingår inte rekvisitionsläkemedel (läkemedel som ges på sjukhus eller institution) i Nationella läkemedelslistan?

Enligt lagstiftningen som den ser ut nu, ska registret inte innehålla rekvisitionsläkemedel från öppen- och slutenvården, EU-recept och rekvirerade vacciner. Inte heller information från patienten eller så kallad uppmärksamhetsinformation från vård och apotek ingår.

E-hälsomyndigheten har så långt det är möjligt tagit höjd för att kunna utveckla Nationella läkemedelslistan med hänsyn till eventuella framtida förändringar i lagstiftningen