Varför har ni ändrat giltighetstiden på min fullmakt?

Den 1 juni 2020 infördes förändringar som påverkar alla fullmakter för apoteksärenden. Nytt är att giltighetstiden för fullmakten begränsas och blir som längst fyra år. Uppgifterna i fullmakten sparas i ytterligare ett år efter avslut, för spårbarhet och uppföljning. Syftet med förändringen är att öka patientsäkerheten och stärka skyddet för personer vid behandling av personuppgifter.