Varför behövs Nationella läkemedelslistan?

Nationella läkemedelslistan ger patienter, personal inom hälso- och sjukvård och personal på apotek en gemensam och aktuell bild av patientens förskrivna och uthämtade läkemedel och andra varor.

Registret ger samlad information om patientens läkemedelsbehandlingar, oavsett var i landet läkemedlet är utskrivet eller uthämtat.