Varför behövs Nationella läkemedelslistan?

Nationella läkemedelslistan ger personalen inom hälso- och sjukvården och på apoteken samt patienten själv en gemensam och aktuell bild av patientens förskrivna och uthämtade läkemedel och andra varor. Registret ger samma information om patientens läkemedelsbehandlingar, oavsett var i landet patienten har fått förskrivningen eller hämtat ut sina läkemedel.