Var kan jag själv se hur länge min fullmakt är giltig?

Du kan se giltighetstiden för din fullmakt i Läkemedelskollen och hos e-handelsapotek. Observera att giltighetstiden uppdateras successivt efter den 1 juni 2020 fram till 31 januari 2021 för fullmakter som sparats före den 1 juni 2020.