Vad styr vilka uppgifter som får finnas i Nationella läkemedelslistan och hur de får användas?

Det framgår av lag (2018:1212) om nationell läkemedelslista. Lagen reglerar vad Nationella läkemedelslistan får innehålla och hur informationen i registret får hanteras.