Vilka e-legitimationer kan jag använda?

För att logga in i Läkemedelskollen behöver du använda någon av följande e-legitimationer.

  • Mobilt bankID
    Mobilt bankID innebär att du har din e-legitimation i en mobiltelefon eller surfplatta. För att du ska kunna använda mobilt bankID krävs att du har installerat bankID säkerhetsapp. Giltighetstiden för mobilt bankID är högst 5 år
  • BankID på fil
    BankID på fil innebär att e-legitimationen skapas på din dator och används där. För att du ska kunna använda bankID på fil krävs att du har en installerad programvara på datorn, bankID säkerhetsprogram (BISP). För bankID på fil är giltighetstiden upp till 2 år. BankID på kort

  • För bankID på kort krävs, förutom bankID säkerhetsprogram, även att du har en kortläsare och drivrutiner för kortläsaren. Giltighetstiden för bankID på kort är högst 5 år.
  • Freja eID plus
    Freja eID plus är en svensk e-legitimation som du kan ha i mobil eller surfplatta. Du laddar enkelt ner applikationen via Google Play eller App store. För att aktivera Freja eID så behöver du identifiera dig på ett ATG-ombud för att styrka din identitet.

Du beställer e-legitimationen antingen via din bank eller genom att ansöka om en legitimation hos Skatteverket.