Vad kan en e-hälsospecifikation innehålla?

En e-hälsospecifikation kan till exempel innehålla informationsmodeller, kunskapsunderlag, urval av koder från till exempel Snomed CT, Internationell klassifikation av funktionstillstånd, ICF, Klassifikation av vårdåtgärder, KVÅ och Nationella informationsmängder, NIM.