Vad gäller om patienten inte kan lämna sitt samtycke till att hälso- och sjukvårdspersonal får ta del av hens uppgifter i Nationella läkemedelslistan?

Patient över 18 år

Om en patient över 18 år saknar förmåga att ge sitt samtycke, och om detta inte bara är tillfälligt, kan hälso- och sjukvårdspersonal få se uppgifterna med något som kallas förmodat samtycke. Det kan vara om patienten exempelvis skulle drabbas av en demenssjukdom, och hälso- och sjukvårdspersonalen saknar anledning att tro att patienten skulle säga nej till att de får se informationen.

Om patienten skulle befinna sig i en nödsituation kan hälso- och sjukvårdspersonal begära nödåtkomst till uppgifterna. Det kan vara om patienten är medvetslös och hälso- och sjukvårdspersonalen bedömer att de behöver se uppgifterna för att ge en säker vård.

Patient under 18 år

Om patienten är under 18 år och skulle befinna sig i en nödsituation kan hälso- och sjukvårdspersonal begära nödåtkomst till uppgifterna. Det kan vara om patienten är medvetslös och hälso- och sjukvårdspersonalen bedömer att de behöver se uppgifterna för att ge en säker vård.

Om hälso- och sjukvårdspersonal bedömer att en underårig patient inte har möjlighet att förstå vad ett samtycke innebär kan de begära att få se uppgifterna utan samtycke.