Vad gäller för veterinärer?

Veterinärer och de system som hanterar e-recept för djur berörs inte av lag om nationell läkemedelslista. Dock gäller samma krav på identitets- och behörighetshantering som för hälso- och sjukvården. Det betyder att de system som veterinärer använder ska anpassas så att de ansluter via E-hälsomyndighetens säkerhetslösning. Anpassningen måste göras senast 1 december 2025. Mer om E-hälsomyndighetens säkerhetslösning finns på E-hälsomyndighetens webbplats under Utveckla system mot E-hälsomyndighetens tjänster.