Vad gäller för personer med skyddade personuppgifter i Nationella läkemedelslistan?

För personer med skyddade personuppgifter (skyddad identitet), som hos Skatteverket har en sekretessmarkering alternativt skyddad folkbokföring, hanterar E-hälsomyndigheten personuppgifterna på samma sätt som tidigare. Det innebär att personuppgifter, såsom namn och adress, inte visas i E-hälsomyndighetens tjänster eller utskrifter.

En nyhet är att apoteken registrerar pappersrecept med personnummer i Nationella läkemedelslistan. Tidigare krävdes ett samtycke från patienten för att få registrera uppgifterna men från och med 1 maj 2021 behövs inte det.

I särskilda fall kan personuppgifter behöva skyddas ytterligare. Det är därför viktigt att vården gör en individuell bedömning utifrån den enskildes situation. Riktlinjer för hur recept kan förskrivas till patienter med skyddsbehov bör finnas hos respektive vårdgivare.

För ytterligare vägledning om förskrivning till patienter med skyddsbehov hänvisas till Läkemedelsverket.