Vad gäller för pappersrecept?

Från och med den 1 maj 2021 registreras pappersrecept, med få undantag, i Nationella läkemedelslistan innan läkemedlen eller andra varor lämnas ut. För att dölja uttag som du har gjort med pappersrecept, behöver du dölja det recept som uttagen hör till. 

Från och med den 10 maj 2022 blir elektronisk förskrivning huvudregel. Läs mer på Läkemedelsverkets webbplats.