Vad betyder förskrivningsrätt?

Förskrivning innebär att en läkemedelsordination skrivs ut på recept.

Förskrivningsrätt definierar vem som får skriva recept på ett visst läkemedel .

Läkemedelsverket ansvarar för att rätt yrkeskategorier (till exempel läkare, sjuksköterskor, tandläkare) har möjlighet att skriva recept på ett visst läkemedel. Endast läkare har en generell rätt att förskriva läkemedel.