Vad är Förskrivningskollen?

Förskrivningskollen är en webbtjänst som visar information om patientens förskrivna och uthämtade läkemedel och andra varor. Informationen kommer från Nationella läkemedelslistan och tjänsten är till för hälso- och sjukvårdspersonal.

Förskrivningskollen är främst tänkt att användas som en reservlösning. I väntan på att ditt system anpassas till Nationella läkemedelslistan kan du som behörig hälso- och sjukvårdspersonal använda webbtjänsten Förskrivningskollen för att se samlad information om en patients förskrivna och uthämtade läkemedel och andra varor.

Du som är legitimerad förskrivare med Siths-kort kan skapa, avsluta och makulera förskrivningar i Förskrivningskollen. Du som förskriver läkemedel utanför arbetet eller har gått i pension kan använda Förskrivningskollen för att förskriva läkemedel utanför arbetet och avsluta samt makulera är möjligt om du har ett registrerat åtkomstsamtycke från patienten.