Vad är Förskrivningskollen?

Förskrivningskollen är en webbtjänst som visar information om patientens förskrivna och uthämtade läkemedel och andra varor. Informationen kommer från Nationella läkemedelslistan och tjänsten är till för hälso- och sjukvårdspersonal.

Förskrivningskollen är främst tänkt att användas som en reservlösning. I väntan på att ditt system anpassas till Nationella läkemedelslistan kan du som behörig hälso- och sjukvårdspersonal använda webbtjänsten Förskrivningskollen för att se samlad information om en patients förskrivna och uthämtade läkemedel och andra varor.

Från den 28 november 2021 kan du som är legitimerad förskrivare med SITHS-kort skapa, avsluta och makulera förskrivningar i Förskrivningskollen. Från samma datum kan du som förskriver läkemedel utanför arbetet, har gått i pension eller är mellan anställningar använda Förskrivningskollen för att förskriva läkemedel utanför arbetet.