Vad är FHIR?

I Nationella läkemedelslistan skickas recept och all information via det så kallade FHIR- gränssnittet. FHIR (Fast Healthcare Interoperability Resources) är en e-hälsostandard som används för att standardisera hur man utbyter information mellan olika system. I detta fall sker utbytet mellan E-hälsomyndigheten och ett journal- eller ett expedieringssystem.