Vad är enhets-id?

Enhets-id är är ett unikt löpnummer som skapas första gången en vårdenhet registreras på ett apotek. Om det anges på blanketten underlättar det för apoteket när de ska söka upp vårdenheten, eftersom de hittar rätt på en gång.