Vad är en vårdnadshavarspärr?

En vårdnadshavarspärr döljer uppgifter om en förskrivning eller uthämtade läkemedel för en patients ombud eller vårdnadshavare av sekretesskäl. En förskrivare kan välja att sätta en vårdnadshavarspärr på en förskrivning i Förskrivningskollen.