Vad är en vårdnadshavarspärr?

En vårdnadshavarspärr är en funktion i Förskrivningskollen. Funktionen kan användas av en förskrivare av läkemedel. En vårdnadshavarspärr döljer uppgifter om en förskrivning eller uthämtade läkemedel för en patients ombud eller vårdnadshavare av sekretesskäl.