Vad är en e-hälsospecifikation?

Specifikation
En strukturerad beskrivning av krav och regler för dokumentation och informationsutbyte, inom eller mellan informationssystem, som är tillräckligt detaljerade för att kunna tillämpas entydigt. 

E-hälsospecifikation
En specifikation för tillämpning inom hälso- och sjukvård och socialtjänst. 

Nationell gemensam e-hälsospecifikation, NGS
En e-hälsospecifikation som motsvarar ett behov som delas av flera aktörer och som efter en genomgången formell process har funnits vara nationellt tillämpligt. Det finns olika typer av e-hälsospecifikationer som till exempel rapportmallar för kvalitets- och hälsodataregister, Nationella informationsmängder NIM, Tjänstekontrakt och informationsspecifikationer.