Vad är en integritetsspärr?

En integritetsspärr är en funktion som kan användas av en patient för att dölja uppgifter om en förskrivning eller uthämtade läkemedel för vården. Funktionen finns i den digitala tjänsten Läkemedelskollen. Invånare som saknar möjlighet att använda Läkemedelskollen kan kontakta E-hälsomyndigheten för att begära en integritetsspärr.