Vad är en exportfil från VARA?

Varje dag publicerar E-hälsomyndigheten en exportfil från VARA. Exportfilen består av dagsaktuell information om läkemedel för humant och veterinärt bruk.

Informationen hämtas från olika källor som till exempel Läkemedelsverket, läkemedelsleverantörer, Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket (TLV) och är granskad av E-hälsomyndigheten.

Dessutom ingår förbrukningsartiklar inom förmånen (till exempel stomibandage, teststickor för blodsocker, infusionspumpar) och prisnedsatta livsmedel enligt Läkemedelsverkets föreskrifter.