Vad är det övergripande målet med Nationella läkemedelslistan?

En stor förbättring är att hälso- och sjukvårdspersonal får möjlighet att se en patients alla recept, så att patienten kan få en bättre och säkrare vård. Tidigare har de bara kunnat se recept som de själva har förskrivit och vilka läkemedel patienten har hämtat ut på apotek – inte recept som patienten har fått hos någon annan vårdgivare. För att få se recepten behöver vårdpersonalen be om patientens samtycke, det vill säga fråga patienten om lov.

Med andra ord ger Nationella läkemedelslistan hälso- och sjukvården, apoteken och patienten en gemensam och aktuell bild av patientens förskrivna och uthämtade läkemedel och andra varor (förbrukningsartiklar, teknisk sprit och livsmedel till barn under 16 år). En uppdaterad lista med patientens förskrivningar och uttag leder till en ökad patientsäkerhet.